top of page

מי שיבחר לדחות גיוס, תהליך המיונים שלו יופסק מרגע קבלת ההודעה במיטב על דחיית שירות. במידה שעבר את השלבים עד מועד ההודעה על דחייה, הוא יוחזר לאותו השלב בשנה שלאחר מכן. אם כבר עבר את שלב הריאיון האישי או את שלב הריאיון האישיותי, הוא ידרש לעשותו שוב בשנה העוקבת.

1. כיצד מתנהל הליך המיון לאלו אשר דוחים שירות עקב מכינה/שנת שירות/ישיבה או כל סיבה אחרת?

התואר הנלמד הינו תואר דו-חוגי. החוג הראשון הוא מזרח תיכון עם חטיבה במדעי המדינה או יחסים בין לאומיים והוא חובה לכל החניכים. בנוסף כל חניך נדרש לבחור חוג בחירה מבין פילוסופיה, מתמטיקה, כלכלה או מדעי המחשב.

2. איזה תואר לומדים במהלך התוכנית?

חניכים בעלי פרופיל קרבי עוברים טירונות 03. ישנה אופציה לחניכים בעלי פרופיל עורפי לעבור טירונות 02. מיד עם סיום הטירונות החניכים מגיעים לפתיחת שנת הלימודים במתחם חבצלות באוניברסיטה העברית והרקע אותו עברו בטירונות מיטשטש במהרה. כלל התפקידים אליהם מיועדים בוגרי חבצלות פתוחים הן לחניכים שעברו טירונות 02 והן לאלו שעברו טירונות 03.

3. איזה טירונות עוברים בחבצלות והאם לטירונות יש השפעה על התפקיד או ההכשרה?

מחזור הגיוס לחבצלות הינו חד-שנתי, ומתקיים עבור חניכים שעוברים טירונות 03 באזור חודשי יולי-אוגוסט ועבור חניכים שעוברים טירונות 02 באזור חודשי אוגוסט-ספטמבר.

4. מהו תאריך הגיוס והאם מדובר בגיוס חד - שנתי?

מועד אפריל של שנת הגיוס הוא המועד האחרון בו ניתן לבצע את בחינת הפסיכומטרי - משמע דוחי שירות יכולים לבצע פסיכומטרי עד מועד אפריל של שנת הגיוס העדכנית שלהם, לאחר הדחייה.

5. מהו המועד האחרון בו ניתן לבצע את הבחינה הפסיכומטרית בשביל להתקבל לתוכנית?

הלימודים האקדמיים מתבצעים באוניברסיטה העברית בירושלים, בשני קמפוסים: קמפוס הר הצופים (קמפוס מדעי הרוח והחברה) בו נלמדים החוג למזרח תיכון, החוג לכלכלה והחוג לפילוסופיה; קמפוס גבעת רם (קמפוס מדעי הטבע והמדעים המדויקים) בו נלמדים החוג למתמטיקה והחוג למדעי המחשב. החניכים לומדים יחד עם שאר הסטודנטים והלימודים מתקיימים על מדי א'.

6. באיזו אוניברסיטה מתקיימים הלימודים? האם הלימודים מתקיימים על מדים?

טרם הגעתם לאוניברסיטה עוברים החניכים טירונות. בסוף שנה א', בחופשת הסמסטר, החניכים עוברים קורס קצינים בבה"ד 1. בסוף שנה ב', בחופשת הסמסטר, החניכים מבצעים פרויקט מודיעיני ייחודי בשלל יחידות המודיעין בצה"ל. ביתר חופשות הסמסטר עורכים החניכים סיורים וביקורים במגוון היחידות השונות - ביחידות המודיעין בפרט ואף בכלל קהיליית הביטחון הרחבה.

7. מה עושים חניכי וחניכות התוכנית בחופשות הסמסטר ובסוף השנה?

החיים החברתיים בחבצלות הם חלק חשוב ובלתי נפרד מההכשרה! במהלך שלוש השנים עוברים החניכים סמינרים וטיולים, חווים שבתות ערכיות, לומדים בחברותא, מתאמנים ביחד, מארגנים ערבי חברה ופעילויות חברתיות רבות נוספות. אין ספק שהחברים שלכם לתוכנית הופכים לחברים הטובים ביותר שלכם.

8. כיצד באים לידי ביטוי החיים החברתיים בחבצלות?

הכשרת חבצלות נערכת במתחם חבצלות, הממוקם במעונות רזניק שבקמפוס הר הצופים ומהווה בסיס צבאי סגור בו החניכים ישנים לאורך השבוע. השינה בחדרים זוגיים, במפלסים המשותפים ל-20 חניכים (בנים ובנות בנפרד). בכל מפלס שירותים, מקלחות ומטבח. החניכים מקבלים מנוי למרכז הספורט היוקרתי "לרנר" הסמוך למתחם ובו מגרשי ספורט, בריכה וחדר כושר.

9. היכן מתגוררים החניכים ומהם תנאי המגורים?

ניתן לפנות אלינו במייל שנועד לספק מידע ולסייע בשאלות לגבי תוכנית חבצלות: hava.q.a@gmail.com

10. כיצד ניתן לפנות אליכם לשאלות נוספות?

bottom of page