קופצים מטוש.jpeg

נ', חניכת שנה ג

 השילוב שבחרתי של מדעי המחשב ומזרח תיכון מאפשר לי ללמוד דברים שונים מאוד ולמצוא את השילוב שלהם בעבודת המודיעין

חוויות מהאקדמיה

ע', חניך שנה א

הסביבה באקדמיה לא מפסיקה להציב מולי אתגרים ולספק לי את הכלים ואת ההזדמנויות לצמוח כדי להתגבר עליהם

ע', חניך שנה א

כשאתה מסתובב במתחם אי אפשר שלא להרגיש את האווירה

החיים במתחם

ש', חניכת שנה ב

החוויה המשותפת והחיים המשותפים בחבצלות מובילים להיווצרות של קשרים מיוחדים

א', חניך שנה ג

מודיעין בהכשרה זה כמו נקודות אור בתקרה של מנהרה ארוכה, נקודות אור שמזכירות לי למה אני כאן

מודיעין

ע' חניכת שנה ב

פעם בסמסטר יוצאים לסמינר, המאפשר להכיר את חניכי התכנית ולנוח מהמשימות השוטפות

סמינרים ושבתות

ס' חניך שנה ג

מאז שהתחלתי את ההכשרה נחשפתי לעולמות תוכן שחשבתי ששייכים בלעדית לסרטי ג'יימס בונד

למה התגייסתי לחבצלות?

נ' חניכת שנה ג

חבצלות הפכה אותי לגרסה משופרת של עצמי: אני חזקה יותר, יודעת יותר, ערכית יותר, מקצועית יותר

  • אינסטגרם חבצלות

אינסטגרם חבצלות

מיטב 1111

מייל לקבלת מידע על התכנית: hava.q.a@gmail.com

© 2020  עמותת בוגרי חבצלות