top of page

סיום ההכשרה

תחילת שירות בדרגת סגן

בין שנה ב' לג'

פרויקט מודיעיני

בין שנה א׳ לב׳

לפני שנה א׳

בה״ד 1

טירונות 03 בניצנים

*בעלי פרופיל עורפי עוברים טירונות 02 במפרשית.

Untitled-2.png
חייל.png
בהד1.png
דרגות.png

שלבי ההכשרה

הכשרה אקדמית

החניכים והחניכות לומדים לתואר ראשון במסלול דו-חוגי באוניברסיטה העברית. תכנית חבצלות רואה בלימודים האקדמיים ציר משמעותי בהכשרת החניכים, המקנה להם מיומנויות למידה מצוינות בהתאם לרמה הנדרשת באחד ממוסדות ההשכלה הנחשבים במדינה.

החוג הראשון אשר בו לומדים כלל החניכים הוא החוג ללימודי אסלאם ומזרח תיכון, עם חטיבה במדעי המדינה. במסגרתו החניכים רוכשים בסיס ידע רחב בנושאי ההיסטוריה של המזרח התיכון, ערבית, מחקר חברה ומערכות פוליטיות.

החוג השני נבחר על ידי כל חניך וחניכה מבין האפשרויות הבאות: כלכלה, מתמטיקה, פילוסופיה, מדעי המחשב ומדעי הנתונים. חוג הבחירה שהחניכים והחניכות למדו במהלך התואר לא משפיע על תפקידם בסיום ההכשרה.

במסגרת ההכשרה האקדמית כלל חניכי ההכשרה לומדים קורסים בסך של 64 נקודות-זכות, בחוג ללימודי אסלאם ומזרח תיכון. לימודים אלו מקנים לחניכים בסיס ידע רחב בנושאי ההיסטוריה של המזרח התיכון, וכן בתחומי הפוליטיקה, דת האסלאם, כלכלה, חברה וסוגיות אזוריות מודרניות. נוסף על כך, הלימודים מקנים להם יכולות מתודולוגיות של מחקר אקדמי. כישורים אלו מכשירים את החניכים לקראת תפקידם כקציני מודיעין הנדרשים להכרות מעמיקה עם מושא המחקר ולכלים מחקריים מתקדמים, תוך התמודדות עם סוגיות הליבה של מערכת הביטחון בישראל.

החוג ללימודי אסלאם ומזרח תיכון 

חוג חובה

מתמטיקה

לימודי המתמטיקה מספקים כלי חשיבה וניתוח מתקדמים תוך התמודדות עם פתרון בעיות מסוגים שונים ומגוונים. כלים אלה תורמים לקצין המודיעין בניסיונו לנתח את המציאות ולפרש את תמונת מודיעין האויב תוך התבססות על תהליכי חשיבה סדורים ולוגיים. הלימודים מקיפים את מגוון ענפי המתמטיקה - אלגברה, חשבון אינפיניטסימלי, תורת הקבוצות וקומבינטוריקה. הלמידה בחוג כרוכה בהתמודדות עם עומס תרגילי בית והשקעה מרובה לצד סיפוק ואתגר אינטלקטואלי ייחודי. החשיבה המתמטית-אנליטית היא ככל הנראה אחד מעמודי התווך של כל תהליך חקירה שהוא. בין אם בעולמות האקדמיים ובין אם בעולמות המודיעיניים. תלמידי התואר בהחלט רוכשים כלים וצורת חשיבה כזו, מה שיפגוש אותם אינספור פעמים בתהליכי המחקר שיבצעו במהלך שנות הקבע שלהם.

חוגי בחירה

בלימודי פילוסופיה באקדמיה נוגעים במספר תחומים: לוגיקה, תורת ההגיון, שעוסקת בבניית טיעונים וכללי היסק בצורה נכונה; מטפיזיקה העוסקת במאפייני המציאות וכיצד ניתן לתאר אותם; אפיסטמולוגיה אשר חוקרת את מהותו והיקפו של הידע האנושי; אתיקה, ועוד. יש לציין בהקשר זה שכמחצית מהלימודים בתואר מורכבים מקורסי בחירה, כך שכל חניך יכול החל משלב מוקדם להתמקד בנושאים שמעניינים אותו יותר. ללימודי הפילוסופיה יש קשר הדוק לעשייה המודיעינית. הלימודים בחוג לפילוסופיה מעניקים לתלמידיהם, בנוסף להיכרות עם רעיונות מרכזיים בהיסטוריה האנושית, כלי חשיבה ומחקר - ניתוח בעיות מורכבות והפיכתן לבהירות, הצבעה על מרכזי הכובד של הבעיות וזיהוי דרכים להתגבר עליהן. נוסף על כך, החשיבה והכתיבה הפילוסופיות מקנות מיומנויות של ניתוח, פרשנות, הסקת מסקנות, ניסוח ברמה הגבוהה ביותר ודיוק רב. כל אלה מסייעים רבות ביכולת העברת המסרים והשכנוע של החניכים, יכולת משמעותית ביותר בעשייה המודיעינית.

פילוסופיה

החוג למדעי המחשב מקנה לתלמידיו את היכולת לקחת בעיות מסובכות, לפשט אותן ולחשוב עליהן בצורה מסודרת. החומר הנלמד כולל קורסי יסוד במתמטיקה כמו אלגברה ליניארית וחשבון אינפיטיסימלי וכן קורסים במדעי המחשב כמו אלגוריתמים ומבני נתונים. הלימודים בחוג מקיפים ומגוונים ביותר, ולכן הם דורשים השקעה רבה. אולם, דרך החשיבה שהמקצוע מקנה לפתרון בעיות היא ייחודית ויכולה להועיל רבות לחניכים כקציני מודיעין בעתיד. החוג למדעי המחשב מעניק לתלמידיו יכולות חשיבה תיאורטיות מתקדמות לצד מיומנויות פרקטיות בתכנות והיכרות מעמיקה עם עולם המחשבים. יכולות ניתוח נתונים וסידורם, מיומנויות טכנולוגיות והיכרות עם עולם התקשורת והמחשבים הן חלק מהתרומות שלימודים בחוג מעניקים לבוגריו ואין ספק שהם משמעותיים מאוד בתפקידים שבוגרי התוכנית מבצעים במהלך שנות הקבע שלהם.

מדעי המחשב

שני הצירים המרכזיים בהם עוסקים לכל אורך התואר הם מיקרו כלכלה (הכלכלה מנקודת מבט של הפרט) ומאקרו כלכלה (הכלכלה מנקודת מבט של המשק כולו). מעבר לכך, התלמידים משתמשים בתואר במושגים שכיחים במציאות היומיומית של כל אזרח במדינה מודרנית - ריבית, אגרות חוב, מיסים. אנחנו נתקלים בהם הרבה בחדשות, באינטרנט ובמאמרים ומסוגלים להבין אותם לעומק. לכן התואר בכלכלה רלוונטי ושימושי מאוד. הקישור של התואר למודיעין בולט מאוד, שכן שיקולים כלכליים הם כמעט ותמיד גורם מכריע בעת קבלת החלטות. הבנה עמוקה של שיקולים אלה עשויה לסייע מאוד בעשייה המודיעינית. בנוסף, החשיבה הכלכלית שואפת להבין כיצד שינוי בגורם אחד ישפיע על כל אחד מהגורמים ובכך על הכלכלה כולה. כך גם במודיעין – קצין המודיעין צריך לחשוב על כלל התהליכים שהתרחשות אחת בודדה תשפיע עליהם, ולהיות מסוגל לעקוב אחריהם לנתח אותם ולשער למה יגרמו בעתיד.

כלכלה

חוג בחירה

חוג בחירה

בעידן הנוכחי נאספים נתונים על כמעט כל פעילות שאנו עושים, תהיה זו פעילות יומיומית כמו גלישה באינטרנט, שימוש בטלפון, ניווט ברכב, או פעילות ארעית כמו אשפוז בבית חולים, קניות בסופר או בקשת הלוואה מהבנק. נתונים אלו משמשים כמקור עשיר לכריית מידע ולהסקת מסקנות אם לצרכים שיווקיים ואם לצורכי מחקר ופיתוח. לחוג למדעי הנתונים וליכולות הנלמדות בו ערך גדול לקצין מודיעין. בחוג נלמדות דרכי חשיבה ושימוש בכלים סטטיסטיים וחישוביים בעלי היכולת להוציא תובנות מבסיסי נתונים גדולים ומסובכים. לומדים כיצד להביא, לארגן, ולהפיק מסקנות מהמידע, יכולות חשובות מחקר המודיעיני אשר עוזרות בתהליך מיצוי המידע. התואר יכין את תלמידיו לאתגרים העכשוויים של התמודדות עם קבצי נתונים גדולים הנאספים על ידי גופים שונים ולעיסוק המרתק והמורכב של ניתוח נתונים בעולם המודרני.

מדעי הנתונים

חוג בחירה

חוג בחירה

הכשרה מודיעינית

החניכים לומדים את מקצוע המודיעין במקביל ללימודים האקדמיים. ההכשרה המודיעינית כוללת העמקה בדיסציפלינות המחקר שבהן עוסק אמ"ן ושאר גופי המודיעין בישראל, לצד עיסוק במידע מודיעיני עדכני ובהכרת היחידות השונות באמ"ן. חניכי התוכנית עוברים קורסים בכלל מקצועות המודיעין, הנפרשים על פני שלוש שנות ההכשרה. בנוסף, הם עוברים סיורים וסיפוחים לדרגי השטח, תרגילים וסדרות מודיעין ביחידות השונות. בסוף השנה השנייה להכשרה, במהלך הקיץ, החניכים משובצים ביחידות שונות ברחבי אמ"ן ומקבלים פרויקט מחקרי שאורכו כחודש, העוסק בשאלות ליבה רלוונטיות, כאשר בסופו מציגים החניכים את תוצריהם לבכירים בחיל.

ההכשרה המודיעינית מחוויותיו של חניך

כשאומרים לכם שתעסקו במודיעין או במחקר מודיעיני קשה להבין מה בדיוק זה אומר. אבל להבין מה זה מודיעין זה פשוט יותר ממה שאתם חושבים, אתם אפילו עוסקים במודיעין יום יום. מודיעין זה מידע על משהו מסוים - זה יכול להיות מידע על נתיב התחבורה הציבורית הטוב ביותר, מידע על מגמת לימודים שאתם מתעניינים בה, או מידע על כמות הטילים שמחזיק ארגון עוין כלשהו. ההבדל בין המודיעין שצה״ל אוסף למודיעין שאתם מתעסקים בו הוא כנראה רק הקושי בהשגת המידע הרלוונטי. בוודאי שמעתם בעבר על 8200, ואולי שמעתם על המילה ״איסוף״. מה הוא ההבדל בין איסוף מודיעין למחקר? מדובר בשני חלקים משלימים של תהליך המודיעין. קודם יש לאסוף מידע (תמונות, מסמכים, עדויות אנושיות וכו׳). אחר כך יש ״להרכיב את הפאזל״. כפי שאתם יכולים לדמיין קשה להשיג את כל החומר שנדרש לנו כדי לענות על השאלות שמעניינות אותנו, ולכן אנחנו מסתמכים על חוקרים שמכירים את האויב מקרוב ומבינים היטב בנושא שהם חוקרים (למשל חוקר טכנולוגי שחוקר טילים יבין באווירודינמיקה ואוויוניקה). החוקרים האלה מנסים להשלים את החסר וגם מכווינים את אנשי האיסוף כדי שאלו ינסו להביא להם את המידע הנדרש. בחבצלות אנחנו עוסקים במגוון רחב של דיסציפלינות מודיעין, כמו- מודיעין מדיני, מודיעין טרור, מודיעין שטח, מודיעין צבאי, מודיעין טכנולוגי. חבצלות היא הכשרת מודיעין ייחודית בכך שהיא חושפת את כלל החניכים למגוון רחב של עשייה מודיענית. החשיפה כוללת לימודים תאורטיים, תרגולים והדמיות של מצבי מחקר אמתיים, וכן סיורים מתאימים במקומות העוסקים בתחומים אלה יום יום.

הכשרה ערכית-מנהיגותית

בנוסף להכשרה המודיעינית והאקדמית, עוברים חניכי התכנית גם הכשרה ערכית-מנהיגותית לקראת היותם קצינים ומפקדים באמ״ן. מטרת ציר זה בהכשרה הינה פיתוח היכולות הפיקודיות של החניכים. בין שנה א' לב' יוצאים החניכים לקורס הקצינים בבה"ד 1. כמו כן, במסגרת הכשרתם, חניכי התכנית נדרשים לדעת ליזום, להוביל ולהשפיע. הם זוכים להתנסות רבה בפיקוד, בניהול פרויקטים וביזמות. המרכזית בניהן היא שנה ג' - שנת הפיקוד, בה בתור בחזור מוביל בהכשרה חניכי שנה ג' מפקדים על חניכי השנים האחרות. יתר על כן, במהלך ההכשרה החניכים עוברים תכנים והרצאות על החברה הישראלית, על ציונות ועל מוסר, מתוך הכרה באחריות הרבה שמוטלת על קצין המודיעין הישראלי.

'ההכשרה מחוויותיה של חניכה בשנה ג

פיקוד זה מקצוע. וכמו בכל מקצוע, כדי להשתפר צריך לרכוש ניסיון. עבורי הנקודה המובהקת ביותר בה הניסיון הוא חשוב היא בשיחות אחד על אחד. לדעת מתי לדבר ולשתף ומתי לשתוק. ללמוד את סגנון התקשורת של החניך ולהתאים את עצמי לחניך כך ששנינו נבין אחד את השנייה ויהיה לנו כיף ומפתח, מבלי לוותר על הערכים החשובים לי כמפקדת. אני לומדת כל יום מהחניכים. לומדת קודם כל על אהבה. אם עוברים יומיים ולא ראיתי את החניכים אני מרגישה בחיסרון. רק לראות אותם במסדרון מהווה עבורי נקודת אור שמעלה לי חיוך. אני לומדת מהחניכים על הנכונות לדיוק. אני מרגישה שיש לנו בסיס טוב של אמון ופתיחות. הטעויות הקטנות שבדרך ונקודות בהן אנחנו לא מסכימים לא מגיעות לכדי כעס, אלא תמיד מובילות ללמידה וגדילה הדדית. למדתי גם איך נראה גרף צמיחה – מגמת עלייה שכוללת בתוכה עליות ומורדות. יש אתגרים רבים בחניכה וקצרה היריעה מלהכיל. החל מהדברים הקטנים, כמו החשיבות של חינוך והקניית הרגלים ומשמעת למול חוסר הרצון להעניש, ועד לדברים מהותיים יותר, כמו הרצון שהחניכים ירגישו בנוח וירצו לשתף אותי בחוויות ורגעים קשים שעוברים עליהם, ושאוכל להיות שם בשבילם. זאת למול הלגיטימציה המוגבלת שיש לי ממקומי כמפקדת להגיב או לייעץ בנושאים מסוימים.

 - ש' ממחזור י"ג

מבחינתי, אחת מהחוויות הכי משמעותיות בהכשרה היא חווית הפיקוד בשנה ג'. פיקוד זו עבודה מורכבת, ואף אחד לא מכין אותך להתמודדות עם כל סוגי הבעיות, הקשיים והאתגרים שחניכים יכולים לחוות. אני מאמין שהדבר החשוב ביותר הוא להכיר את החניכים שלך הכי טוב שאפשר, כדי להצליח ללוות ולחנוך אותם במהלך השנה בצורה שתתאים להם. זה דורש לבנות מערכת יחסים פתוחה מאוד (משני הצדדים), להגיע מוכן ללמוד הרבה על החניכים, ולהיות פתוח לסוגי אנשים חדשים ולתפיסות שלא בהכרח תואמות את התפיסות האישיות שלי. ככל שהקשר נהיה קרוב יותר, וההיכרות בינינו עמוקה יותר, אני מרגיש אותם משפיעים עליי לא מעט – אני מבואס כשהם מתוסכלים ממישהו, מאושר כשהם חווים הצלחות, ובעיקר נהנה ולומד המון מכל שיחה איתם. הקרבה הזו לחניכים מאפשרת ללמוד עליהם המון – ללמוד מנקודות העוצמה של כל אחד מהם, ללמוד מהדברים שהם מתקשים איתם, ולנסות לעזור להם עם הדברים שאנחנו (ביחד) מרגישים שהם רוצים לשפר. ככלל, בחבצלות יש אנשים מגוונים ומדהימים, ולדעתי אפשר ללמוד המון מכל אחד מהם. עבודת הרש"צ מאפשרת לי להתקרב באופן מיוחד לארבעה אנשים, וללמוד מהם בצורה הכי עמוקה ואינטנסיבית שאפשר (בעיקר בזכות הפתיחות ההדדית לקשר שלנו). עבודת הרש"צ דורשת ממנו להיות מכילים, להיפתח לקבל דברים חדשים, ללמוד מהחניכים, לנסות לפתח אותם, לבקר אותם במידה הנכונה ו"לשחרר" מהם במידה הנכונה, לתת להם לטעות אבל גם לאפשר להם לחוות חוויות הצלחה, לאתגר את הדעות שלנו ואת הדעות שלהם, ובעיקר לנסות להבין מה יהיה נכון עבורם ולדאוג שזה יקרה. לסיכום, להיות רש"צ זה הדבר הכי כיף, מלמד ומאתגר שיכולתי לבחור לעשות בשנה ג'.

- א' ממחזור י"ג

'ההכשרה מחוויותיו של חניך בשנה ג

הכשרה צבאית

הכשרת חבצלות מתחילה בטירונות קרבית במתכונת של רובאי 03*, מתוך תפיסה שעל חניכי וחניכות התוכנית להכיר את הצבא והמערכת ולהיפגש עם חווית השטח. גם לאחר תום הטירונות ממשיכה ההכשרה הצבאית, הן בקורסים צבאיים תאורטיים והן ביציאה ל"סדרות צבא" שנערכות בין הסמסטרים, שבמהלכן החניכים מכירים יחידות שונות בצבא. בנוסף, בשנה השנייה יוצאים חניכי התכנית לסיפוחים באוגדות וחטיבות מרחביות.

*בעלי פרופיל עורפי עוברים טירונות 02.

חוויות של חניך מטירונות 03

הטירונות הייתה אחת התקופות המשמעותיות בחיי בה התבגרתי והתפתחתי. הטירונות ביגרה אותי במיוחד בשבועות השטח. האירוע המשמעותי ביותר לדעתי הוא שבוע השדאות. שבוע זה הוא השבוע הקשה ביותר והיה חם וכבד מאוד אבל התגברנו על הקושי ביחד. היום אני זוכר את השבוע הזה כאחד השבועות הטובים בטירונות. אני מרגיש שהטירונות הנחילה לי ערכים כמו משמעת, מוטיבציה, מסוגלות חברות ואהבה. עם כל הקושי זו חוויה מדהימה שלא שוכחים בחיים.
- ר' ממחזור ט"ו

חוויות של חניך מטירונות 02

כשהגעתי למפרשית חששתי מההפרדה ממרבית חברי המחזור שלי שעשו טירונות 03. מהר מאוד הבנתי שאין צורך להצטער על כך ושטירונות במפרשית משמעותית ומהנה לא פחות! זכיתי לעבור שיעורים מעניינים, ללמוד להיות חייל עם מפקדים טובים שמעניקים יחס הוגן לכל חייל, ולהכיר אנשים מדהימים מכלל המסלולים השונים בחיל המודיעין. חוץ מזה, איך אפשר שלא להזכיר את האוכל הטעים, את הגיבוש עם קבוצה קטנה של חברים מהמחזור, ואת השקט המדברי המרתק של מפרשית, שמלווה בשמיים מלאי כוכבים. היציאה לטירונות 02 אמנם לא הייתה ההחלטה שלי, אך אני מאושר שזכיתי להנות מתקופתי הראשונה כחייל! ממליץ לטירונים לעתיד שלא להילחץ מהטירונות, אלא לקבל ולהנות ממנה, לבוא עם חיוך ולהכיר חברים לכל החיים.

ע' ממחזור ט"ו

bottom of page