top of page
2.jpg

בוגרי ובוגרות חבצלות

בוגרי ובוגרות חבצלות מסיימים את השירות הצבאי בדרגת סרן/ רב סרן. במהלך השירות הבוגרים מבצעים תפקידים פיקודיים מאתגרים, בחזית העשייה המודיעינית בצה״ל. הבוגרים והבוגרות עברו שירות מגוון ומאתגר, צוברים ניסיון בתחומים רבים, ותורמים תרומה ישירה ומשמעותית לביטחון מדינת ישראל. בסיום שש השנים בוחרים חלק מהבוגרים (כ40%) להמשיך בשירות קבע בדרגת רב סרן/ סגן אלוף. שאר הבוגרים שמשתחררים מוצאים עצמם במגוון רחב של עיסוקים, כגון- הייטק, שירות ציבורי, קהיליית המודיעין, תארים מתקדמים, לימודי רפואה ועוד.

עמותת הבוגרים שהוקמה ע"י בוגרי ובוגרות התוכנית, הוקמה על מנת ליצור רשת של קשרים בין בוגרי חבצלות מכלל המחזורים לטובת סיוע בתחומים שונים, הן בצבא והן מחוצה לה.

לעמותה היו כבר כמה פעילויות: פעם בשנה מתקיים כנס שנתי של כלל הבוגרים והבוגרות הכולל הרצאות בתחומים שונים ואוכל טוב. התקיים כנס במתחם IBM בקרית אריה ואורח הכבוד היה הרמטכ"ל שלעבר בני גנץ. ב-  LABS שבתל אביב, חברת Intel אירחה את העמותה לכנס ובו אורח הכבוד היה שר הביטחון לשעבר,  בוגי יעלון. 

לעמותת הבוגרים ישנן תכניות שרצות במהלך כל השנה: תוכנית מנטורים שבה בוגרים מבוגרים יותר משמשים מנטורים לבוגרים ממחזורים צעירים שסיימו את התכנית, MEETUPS, מפגשים בנושאים שונים והיד עוד נטויה. 

אנו רואים בעמותת הבוגרים חלק חשוב בשלבי ההתפתחות של בוגר תכנית חבצלות לאורך השירות ואחריו, זו היא רשת של בוגרים שעוזרת ותמשיך לעזור לבוגרים בכלל המסגרות.  

על עמותת הבוגרים

גאוות יחידה עשייה חברתית אירועים חברתיים שמירה על מורשת התכנית קשר בין התכנית לבוגרים סיוע לבוגרי התכנית כנסים יזמות הכוונה לאחר שחרור קידום החברה הישראלית חינוך

bottom of page