top of page
JPEG_20200125_123124_4711831154701508351

השירות באגף המודיעין

דרגת סרן / רב סרן

הכשרה באוניברסיטה העברית

דרגת סגן

23

23

21

27

18

21

שש שנות שירות קבע

שלוש שנות שירות חובה

המשך שירות קבע בכיר בדרגת רס"ן/סא"ל

27 ואילך

לבוחרים בשירות קבע נוסף

מסלול השירות

במהלך השנה השלישית להכשרה מתקיים תהליך מסודר לשיבוץ החניכ/ה, בו המפקדים וראש התכנית בוחנים את העדפותיו ויכולותיו (זירת עיסוק, מערך מועדף באמ״ן, דיסציפלינה מודיעינית) למול צרכי אמ"ן. בסוף התהליך הוא נבחר לתפקיד המתאים לו ביותר לשנתיים הראשונות בשירות הקבע שלו. אפשרויות השיבוץ באמ"ן ובגופי המודיעין השונים הן נרחבות. בוגרי חבצלות משרתים בחטיבת המחקר, ב- 8200, ב- 504, במערך המ"מ, בפיקודים, באוגדות, ב-9900, במד"ן ובלמד"ן.

מאפייני השירות

worker.png

ליווי אישי

תוכנית חבצלות חרטה על דגלה את עקרון המעבריות, ובמסגרת זאת כל בוגרי התוכנית מחויבים למעבריות בין שני מערכים לפחות במהלך שש שנות הקבע.

הקשר בין בוגרי התוכנית הפזורים ברחבי החיל - דבר המאפשר קידום שיתופי פעולה ייחודיים ומשמעותיים ומפיל חומות בירוקרטיות.

רשתיות

מעבריות

scheme.png
business-and-finance.png

הבוגרים מלווים במהלך שש שנות הקבע ע״י ראש התכנית תא"ל במיל' מוטי דימטישטיין שמתאים לכל אחד מהם תפקיד המתאים לכישוריו ואופיו.

bottom of page