JPEG_20200125_123124_4711831154701508351

השירות באגף

דרגת סרן / רב סרן

הכשרה באוניברסיטה העברית

דרגת סגן

23

23

21

27

18

21

שש שנות שירות קבע

שלוש שנות שירות חובה

המשך שירות קבע בכיר בדרגת רס"ן/סא"ל

27 ואילך

לבוחרים בשירות קבע נוסף

מסלול השירות

במהלך השנה השלישית להכשרה מתקיים תהליך מסודר לשיבוץ החניך, בו המפקדים וראש התכנית בוחנים את העדפותיו ויכולותיו (זירת עיסוק, מערך מועדף באמ״ן, דיסציפלינה מודיעינית) למול צרכי אמ"ן. בסוף התהליך הוא נבחר לתפקיד המתאים לו ביותר לשנתיים הראשונות בשירות הקבע שלו. אפשרויות השיבוץ באמ"ן ובגופי המודיעין השונים הן נרחבות. בוגרי חבצלות משרתים בחטיבת המחקר, ב- 8200, ב- 504, במערך המ"מ, בפיקודים, באוגדות, ב-9900, במד"ן ובלמדן.

מאפייני השירות

ליווי אישי

הבוגרים מלווים במהלך שש שנות הקבע ע״י ראש התכנית תא"ל במיל' מוטי דימטישטיין שמתאים לכל אחד מהם תפקיד המתאים לכישוריו ואופיו.

תוכנית חבצלות חרטה על דגלה את עקרון המעבריות, ובמסגרת זאת כל בוגרי התוכנית מחויבים למעבריות בין שני מערכים לפחות במהלך שש שנות הקבע.

הקשר בין בוגרי התוכנית הפזורים ברחבי החיל - דבר המאפשר קידום שיתופי פעולה ייחודיים ומשמעותיים ומפיל חומות בירוקרטיות.

רשתיות

מעבריות

  • אינסטגרם חבצלות

אינסטגרם חבצלות

מיטב 1111

מייל לקבלת מידע על התכנית: hava.q.a@gmail.com

© 2020  עמותת בוגרי חבצלות