top of page

הכשרה מודיעינית

החניכים לומדים את מקצוע המודיעין במקביל ללימודים האקדמיים. ההכשרה המודיעינית כוללת העמקה בדיסציפלינות המחקר שבהן עוסק אמ"ן ושאר גופי המודיעין בישראל, לצד עיסוק במידע מודיעיני עדכני ובהכרת היחידות השונות באמ"ן. חניכי התוכנית עוברים קורסים בכלל מקצועות המודיעין, הנפרשים על פני שלוש שנות ההכשרה. בנוסף, הם עוברים סיורים וסיפוחים לדרגי השטח, תרגילים וסדרות מודיעין ביחידות השונות. בסוף השנה השנייה להכשרה, במהלך הקיץ, החניכים משובצים ביחידות שונות ברחבי אמ"ן ומקבלים פרויקט מחקרי שאורכו כחודש, העוסק בשאלות ליבה רלוונטיות, כאשר בסופו מציגים החניכים את תוצריהם לבכירים בחיל.

ההכשרה המודיעינית מחוויותיו של חניך

כשאומרים לכם שתעסקו במודיעין או במחקר מודיעיני קשה להבין מה בדיוק זה אומר. אבל להבין מה זה מודיעין זה פשוט יותר ממה שאתם חושבים, אתם אפילו עוסקים במודיעין יום יום. מודיעין זה מידע על משהו מסוים - זה יכול להיות מידע על נתיב התחבורה הציבורית הטוב ביותר, מידע על מגמת לימודים שאתם מתעניינים בה, או מידע על כמות הטילים שמחזיק ארגון עוין כלשהו. ההבדל בין המודיעין שצה״ל אוסף למודיעין שאתם מתעסקים בו הוא כנראה רק הקושי בהשגת המידע הרלוונטי. בוודאי שמעתם בעבר על 8200, ואולי שמעתם על המילה ״איסוף״. מה הוא ההבדל בין איסוף מודיעין למחקר? מדובר בשני חלקים משלימים של תהליך המודיעין. קודם יש לאסוף מידע (תמונות, מסמכים, עדויות אנושיות וכו׳). אחר כך יש ״להרכיב את הפאזל״. כפי שאתם יכולים לדמיין קשה להשיג את כל החומר שנדרש לנו כדי לענות על השאלות שמעניינות אותנו, ולכן אנחנו מסתמכים על חוקרים שמכירים את האויב מקרוב ומבינים היטב בנושא שהם חוקרים (למשל חוקר טכנולוגי שחוקר טילים יבין באווירודינמיקה ואוויוניקה). החוקרים האלה מנסים להשלים את החסר וגם מכווינים את אנשי האיסוף כדי שאלו ינסו להביא להם את המידע הנדרש. בחבצלות אנחנו עוסקים במגוון רחב של דיסציפלינות מודיעין, כמו- מודיעין מדיני, מודיעין טרור, מודיעין שטח, מודיעין צבאי, מודיעין טכנולוגי. חבצלות היא הכשרת מודיעין ייחודית בכך שהיא חושפת את כלל החניכים למגוון רחב של עשייה מודיענית. החשיפה כוללת לימודים תאורטיים, תרגולים והדמיות של מצבי מחקר אמתיים, וכן סיורים מתאימים במקומות העוסקים בתחומים אלה יום יום.

bottom of page