איך עובדים המיונים?

שלבי המיון

3. כנס הסברה
2. מבחנים קוגנטיביים
1. שאלון אינטרנטי
6. תחקיר ביטחוני
5. ראיון אישי ופסיכולוג
מבדקי קצונה (במידת הצורך)
4. מבחני דינמיקה קבוצתית
50 המתאימים ביותר מתקבלים לתכנית

מייל לקבלת מידע על התכנית: hava.q.a@gmail.com

מיטב 1111

© 2019  עמותת בוגרי חבצלות