DSC00853.JPG

המיונים

איך זה עובד ?

ראיונות

מבחני הדינמיקה הקבוצתית

כנס הסברה

המבחנים

הקוגנטיביים

תשובות

פסיכומטרי*

תחקיר בטחוני

*תנאי מחייב, יש לגשת עד מועד אפריל של שנת הגיוס

מיטב 1111

מייל לקבלת מידע על התכנית: hava.q.a@gmail.com

© 2020  עמותת בוגרי חבצלות